Polityka Prywatności

TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! 

Dbanie o prywatność i bezpieczeństwo Twoich Danych jest dla nas bardzo ważne. Nasz firma pragnie zapewnić Ci kontrolę Twoich danych i decyzję o tym, w jaki sposób chcesz utrzymywać kontakt z nami. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Anna Fejkiel-Häber APM TRADE, z siedzibą w Siemianowicach Śl., przy ul.Kopernika 15a/19, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tinybitofparadise.com (dalej „Tinybitofparadise.com”).

Podstawa prawna przetwarzania i cel Twoich danych osobowych przez Tinybitofparadise.com 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem na transakcji Tinybitofparadise.com w tym do: - obsługi zamówienia i dostarczenia towaru pod wskazany przez Ciebie adres 

- przekazywania kluczowych informacji o realizacji zamówienia - obsługi Twoich próśb, związanych z zakupem - realizacji usług dodatkowych, dostępnych na stronie Tinybitofparadise.com dzięki zawartej umowie pomiędzy nami a partnerami Tinybitofparadise.com - pomocy w wypadku potencjalnych wad jakościowych i konstrukcyjnych nabytego towaru - obsługi reklamacji i roszczeń - zapewnienia obsługi usług płatniczych.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Tobie następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Tinybitofparadise.com Twoich danych osobowych: 

prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; - prawo do sprostowania danych; - prawo do usunięcia danych; - prawo do ograniczenia przetwarzania; 

- prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe); 

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@tinybitofparadise.com 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: info@tinybitofparadise.com lub adres pocztowy firmy.

Skąd mamy Twoje dane? 

Twoje dane otrzymaliśmy w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Tinybitofparadise.com 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail, telefonu i danych osobowych (imię, nazwisko,adres doręczenia) aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Tinybitofparadise.com. 

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Tinybitofparadise.com w świadczeniu usług . Takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe czy logistyczne. Twoje dane osobowe mogą, też zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na stronie Tinybitofparadise.com przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 10 lat od dnia dokonania transakcji. 

Jednocześnie, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Tinybitofparadise.com zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowy 

Pragniemy zapewnić, iż Tinybitofparadise.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.